MEER OVER DE DIENSTENCHEQUES

De dienstencheque is een betaalmiddel, uitgegeven door Sodexo. Een dienstencheque kost 9 €. Na belastingvermindering* is dit nog slechts 7,2 € per cheque. Voor 1 dienstencheque krijgt u 1 uur huishoudelijke hulp.

Indien u dienstencheques wenst aan te kopen, moet u zich vooreerst bij Sodexo registreren. Klik hiervoor op ‘ik wil dienstencheques bestellen’ links op onze website. In het registratieformulier kiest u voor papieren of voor elektronische dienstencheques. Dan zendt Sodexo u een inschrijvingsnummer. Zodra u in het bezit bent van dat inschrijvingsnummer of persoonlijk gebruikersnummer, kan u uw dienstencheques bestellen.

Betalen met papieren dienstencheques :

U geeft per gepresteerd uur een ingevulde dienstencheque (uw handtekening, de datum en een kruisje bij ‘huishoudelijke hulp’, ALTIJD MET BLAUWE OF ZWARTE INKT) aan de medewerk(st)er, nadat zij haar taken heeft uitgevoerd. Indien u werkt of afwezig bent, legt u het nodige aantal dienstencheques klaar, zodat de huishoudster deze kan meenemen na de gepresteerde uren.

Betalen met elektronische dienstencheques :

Bij de bestelling van elektronische dienstencheques, zet Sodexo het aantal bestelde cheques op uw ‘tegoed’. Met de hulp van uw registratienummer, hebt u zicht op dat tegoed.

Nadat de huishoudster haar werk heeft verricht, geeft zij haar uren door via een applicatie van Sodexo (of telefonisch). De gepresteerde uren zullen in mindering gebracht worden van uw tegoed.

*Elk jaar stuurt Sodexo u een fiscaal attest voor de cheques die u werden toegestuurd. Dit attest voegt u bij uw belastingaangifte.

Voor meer informatie over de reglementering rond de dienstencheques :

RVA : http://www.rva.fgov.be/

VDAB : http://www.vdab.be/

Sodexo-dienstencheques : http://www.dienstencheques-rva.be/